Erzin Organize Sanayi Bölgesinden tesis kurmak maksadıyla yer tahsisi talebiniz ile ilgili arazi tahsislerinde veya OSB ilave yer seçiminde kullanılmak üzere firmanıza ait iletişim, mevcut kapasiteniz ile talep edilen arsa büyüklüğü vs. bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
        Söz konusu bilgilerin temini açısından aşağıda bulunan "Erzin Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcı Ön Talep Formu" excel ortamında eksiksiz olarak doldurulup, imzalı suretiyle birlikte e-mail olarak m.bayram.sengul@icisleri.gov.tr adresine 21/04/2017 tarihine kadar gönderilmesi hususu;
        Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
 
         
 
ERZİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YATIRIMCI ÖN TALEP FORMU
1-YATIRIMCI BİLGİLERİ
Firma Adı / Ünvanı
 
Haberleşme adresi
 
Telefon
 
Faks
 
E-posta
 
Web Adresi
 
Vergi Dairesi
 
Vergi Sicil No
 
Bağlı bulunduğu meslek kuruluşu
 
Sermayesi (TL)
 
2013 yılı cirosu (TL)
 
2014 yılı cirosu (TL)
 
2015 yılı cirosu (TL)
 
2016 yılı cirosu (TL)
 
2013 yılı ihracat miktarı (TL/USD)
 
2014 yılı ihracat miktarı (TL[USD)
 
2015 yılı ihracat miktarı (TL/USD)
 
2016 yılı ihracat miktarı (TL/USD)
 
11- YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
Yatırımın sektörü ve konusu
 
Talep edilen arsa büyüklüğü (m2)
 
Öngörülen kapalı alan (m2)
 
Öngörülen istihdam sayısı (kişi)
 
Yatırımın tamamlanma süresi (ay)
 
Sabit yatırım tutarı (TL/USD)
 
Hatay İli Erzin İlçesinde kurulması planlanan Erzin Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yatırım yapmak isteyen şirketimizin, vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu beyan eder, OSB kanunu ve ilgili mevzuatlar kapsamında şirketimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.
Temsil ve ilzama yetkili
 'kişilerin imza ve kaşeleri
 
ERZİN KAYMAKAMLIĞI
 
Adres : İsalı Mah. Şehit Ali Gaffar Okkan Cad. ERZİN
Telefon : 0326 681 51 67
Faks : 0326 681 74 72
E-Posta : erzin@icisleri.gov.tr
 
 
YÖNETİM
 
Bağlı Birimler
İlçe Belediyesi
İLÇE REHBERİ
 
Kültür Turizm
HIZLI ERİŞİM
 
Yerel Basın
Protokol
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 2016 © Her hakkı saklıdır.